نمونه کار نقشه کشی صنعتی – دستگاه جاروبکی

تصاویر زیر ، یک نمونه کار نقشه کشی صنعتی را به صورت سه بعدی نشان می دهند . این دستگاه ، وسیله تغذیه کردن و ردیف کردن جاروبکی رفت و برگشتی می باشد . این طرح ، به صورت سه بعدی و بدون متریال و نورپردازی و صرفا جهت ارائه یک طرح دانشگاهی مدلسازی شده است . طرح اولیه داخل کتاب بوده است که با توجه به این طرح و توضیحات کتاب ، این دستگاه مدلسازی شد . وجود مکانیزم خاص و قطعات متحرک در این دستگاه باعث شده است که نحوه کار دستگاه در مدلسازی ها بهتر قابل مشاهده باشد . تعدادی از تصاویر تهیه شده از این دستگاه در این قسمت برای شما قرار داده می شود .

bigtheme