مدلسازی سه بعدی ساده یک تخت خواب در اتاق خواب

سه بعدی سازی تخت خواب ساده

سه بعدی سازی تخت خواب ساده

در این عکس یک نمونه سه بعدی سازی ساده با استفاده از نرم افزار تری دی مکس را مشاهده می کنید . این نوع از سه بعدی سازی های ساده ، جهت انجام پروژه های دانشجویی رشته های عمران و معماری مناسب می باشند . هزینه این نوع سه بعدی سازی ها پایین تر بوده و برای دانشجویان مناسب تر هستند .

البته در این نوع کار ها ، نورپردازی و رندرینگ یه صورت اصولی انجام شده است . پروژه های دانشجویی ، به صورت بسیار حرفه ای کار نمی شوند . زیرا انتظاراتی که از دانشجویان در انجام پروژه های خود وجود دارد ، در حد پروژه های بسیار حرفه ای نیست . به همین دلیل ، همواره در پروژه های دانشجویی باید ایرادات کوچکی نیز موجود باشند ! همانطور که در این تصویر مشاهده می کنید ، ایراد کوچکی نیز در این مدلسازی وجود دارد که لازمه انجام پروژه های دانشجویی می باشد ! البته در صورتی که کارفرما نیاز به یک پروژه بسیار حرفه ای داشته باشد ، می توان پروژه را به آن صورت کار کرد .

bigtheme