نمونه انیمیشن سازی تری دی مکس در حال انجام

در این تصویر یک نمونه انیمیشن در حال ساخت را مشاهده می کنید که جهت ارائه یک پروژه به انجام می رسد . مدلسازی ها با نرم افزار تری دی استودیو مکس انجام شده اند و مراحل تدوین و ادیت فیلم با استفاده از نرم افزار قدرتمند پرمیر انجام می شود . این مدلسازی و انیمیشن ، از یک فرودگاه و هواپیماهای درون آن می باشد .

نمونه ساخت انیمیشن با تری دی مکس

نمونه ساخت انیمیشن با تری دی مکس

bigtheme