انتظار معجزه نداشته باشیم !

انجام دقیق پروژه ها

انجام دقیق پروژه ها

یادش بخیر ! تا شب امتحان درس نمی خواندیم و یک شب از خواب و خوراک می گذشتیم و فردایش انتظار معجزه و نمره بالا داشتیم !

و حالا هم تمام کارهایمان را به دقیقه 90 موکول می کنیم و انتظار داریم چون برای انجامش هزینه می پردازیم ، در سه شماره و به قولی سه سوت کارمان انجام شود !

غافل از اینکه کار باید با دقت و وسواس تا حصول به نتیجه مناسب انجام شود . کیفیت کار را نمی توان فدای زمان کرد . زمانی که خودمان به تاخیرش انداخته ایم .

کمی فکر کنید ، اگر خدای ناکرده به علتی به دکتر مراجعه کنید و دکتر هم جلوی درب مطبش نبض شما را بگیرد و نسخه ای آماده به شما بدهد ، به او چه می گویید ؟ اگر دکتر در جوابتان بگوید : ” نمی خواهم وقت شما را تلف کنم ” چطور ؟!

آیا نمی گویید دکتر عزیز ! شما سال ها درس خوانده اید و امروز باید بدون عجله و بدون فکر کردن به تلف شدن وقت من ، تمامی کارهای لازم را اعم از عکس و نوار و… انجام دهید و پس از بررسی کامل نتیجه ، آن وقت دارو تجویز کنید ؟

اکثر کارهای ما هم مثل همین است . اگر زمان انجام کار را تلف می کنیم و در آخرین روز ها به یاد مثلا انجام پروژه یا طراحی خاصی می افتیم ، نباید انتظار داشته باشیم فقط به خاطر اینکه هزینه پرداخت می کنیم ، کارمان بدون حساسیت های لازم و بدون در نظر گرفتن تمامی ریزه کاری های آن انجام شود .

دقت کنیم که زمان ارزشمند است و کاری که در زمانی خاص انجام می دهیم ، کیفیت و درست بودنش به ازای زمانی که صرف شده است ارزش دارد .

bigtheme