پیاده سازی ریسمان

پیاده سازی ریسمان
پیاده سازی ریسمان

انجام پیاده سازی ریسمان کشی برای عملیات ساخت و ساز

یکی از اقدامات و کارهای اولیه و مهم در ساختمان سازی ، ریسمان کشی یا همان بند گذاری است . ریسمان هایی که برای این امر استفاده می شوند ، ریسمانِ کار نام دارند و باید بسیار دقیق و صاف کشیده شوند .

مهندس بابک اسحاقیان ، متخصص نقشه برداری و پیاده سازی بند گذاری و ریسمان کشی زمین جهت ساخت ساختمان می باشند .

پیاده سازی ریسمان ها و نقاط ابتدایی و انتهایی آن ها ، با استفاده از  دوربین نقشه برداری و به روش خط شاخص ، به صورت دقیق انجام می شود . کنترل صاف و راست بودن و محل ریسمان ها و بند های اجرا شده هم توسط بابک اسحاقیان قابل انجام است .

جهت برداشت ، کنترل یا پیاده کردن بند و ریسمان ، می توانید با شماره های 09124337429 و یا شماره دفتر 02155405789 با مهندس بابک تماس بگیرید .

bigtheme