طراحی سازه های خاص مانند پناهگاه و جان پناه

طراحی سازه های خاص مانند پناهگاه و جان پناه

طراحی سازه های خاص مانند پناهگاه و جان پناه

دفتر مهندسی عمران بابک ، متخصص در طراحی سازه های خاص مانند پناهگاه و جان پناه می باشد . این سازه ها در بعضی از ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند . همچنین می توان بنا بر سفارش کارفرمایان محترم ، قسمتی از اماکن تجاری و یا مسکونی را به پناهگاه و یا جان پناه اختصاص داد .

پناهگاه و جان پناه ها موارد استفاده بسیاری دارند و کمتر به وجود آن ها در ساختمان های عادی اهمیت داده شده است . اما اهمیت آن ها در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله و… بسیار زیاد است .

bigtheme