محاسبات و طراحی عمران و معماری

محاسبات و طراحی عمران و معماری

محاسبات و طراحی عمران و معماری

انجام تمامی پروژه های محاسبات و طراحی عمران و معماری در دفتر مهندسی بابک . این دفتر در تهران فعالیت می کند و پروژه های طراحی و محاسبات را برای تمامی شهر های ایران و تمامی کشور های جهان به انجام می رساند . امکان سفارش پروژه ها و ارسال صورت های پروژه به صورت غیر حضوری و ازطریق ایمیل نیز وجود دارد . خدمات ما در 19 شاخه ارائه می شوند که می توانید در صفحه اصلی سایت ، این شاخه ها را مشاهده کنید . توضیحات هر قسمت نیز ارائه شده اند  کیفیت و دقت پروژه های انجام شده بسیار بالا است . فقط کافی است با دفتر ما در تهران تماس بگیرید .

bigtheme