نقشه کشی برای دانشجویان با اتوکد

نقشه کشی برای دانشجویان با اتوکد

نقشه کشی برای دانشجویان با اتوکد

نقشه کشی برای دانشجویان با اتوکد در دفتر مهندسی عمران بابک در تهران به انجام می رسد . انجام نقشه کشی برای تمامی ساختمان ها با کاربری های مختلف امکان پذیر است . نقشه کشی به صورت دو بعدی و یا سه بعدی انجام می شود و در کوتاه ترین زمان ممکن به دانشجویان گرامی تحویل داده می شود . نقشه ها ، به صورت کامل و دقیق و دارای کادر بندی و تایتل استاندارد می باشند . همچنین امکان طراحی و ترسیم تایتل اختصاصی برای هر دانشجو وجود دارد .

bigtheme