آموزش طراحی سازه

آموزش طراحی سازه

آموزش طراحی سازه

دفتر مهندسی بابک ، اقدام به برگزاری دوره های خصوصی طراحی ساختمان و سازه نموده است . در این دوره ها ، آموزش کامل طراحی و محاسبات ساختمان با استفاده از نرم افزار های مربوطه ، به فراگیران محترم ارانه می شود . آموزش کامل و کاربردی در قالب پروژه های عملی و کاربردی به همراه بررسی و توضیح نکات آیین نامه ای مرتبط با طراحی سازه ، بخشی از مباحث این دوره ها می باشد . این دوره ها به صورت خصوصی می باشد و تمامی اشکالات و ایرادات فراگیران به صورت کامل برطرف می شود . لطفا با ما تماس بگیرید .

bigtheme